Tuesday, 14 May 2013

ONLINE COUNSELLING

Online counselling merangkaumi kaunseling yang diberikan melalui teknologi maklumat yang merangkumi:
 • Perkakasan dan perisian kmputer
 • Telefon
 • WWW
 • Internet
 • Instrumen Penaksiran online
 • Tele Conferencing
Ramai pakar terapi tradisional tidak dapat bersetuju dengan apa yang ditawarkan oleh kaunseling internet itu sebagai kaunseling, tetapi ramai juga merasa bahawa kaunseling cara ini dapat memberi faedah kepada ramai klien yang keberatan untuk mendapat rawatan kaunseling tradisional.  Kajian oleh Chang dan Yeh (2003  dalam Corey et al. 2011,ms 178) mendapati ramai lelaki Asian American yang kurang menggunakan prkhidmatan kaunseling tradisional.

Online counselling dapat menawarkan perkhidmatan yang dapat mengurangkan keberatan pihak klien lelaki untuk melepaskan emosi mereka kerana ianya dapat dilakukan secara anonymous. Mereka juga tidak akan teragak-agak untuk berbincang mengenai perkara-perkara sulit keranawujudnya anonymity ini.

Ritterband dan rakan-rakan (2003 dalam Corey et al.2011, ms178) menyatakan bahawa perkhidmatan kaunseling melalui internet ini sedang berkembang dan memberi faedah kepada pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak mendapat perkhidmatan kaunseling jika tidak wujud online counselling ini.

NAMUN TERDAPAT BEBERAPA ISU ETIKA DAN UNDANG-UNDANG SEPERTI:

 • Isu Privasi
 • Isu kerahsiaan
 • Isu kesahan maklumat/data
 • Kelayakan pemberi perkhidmatan
 • Potensi salahguna intervensi internet
 • Kesamarataan akses internet dan lain-lain yang mesti diberi perhatian.
 
KEBAIKAN DAN KELEBIHAN KAUNSELING ONLINE/INTERNET
Riemersma & Leslie (1999 dalam Corey et al.,2011,ms 179) menyenaraikan beberapa faedah atau kelebihan kaunseling melalui internet . Antaranya:
 • Sesetengah klien mahu perkhidmatan terapi yang pendek, mudah dan anonymous
 • Ada klien yang tidak gemar dengan terapi tradisional tetapi bersedia mendapat perkhidmatan kaunseling internet
 • Bagi klien yang cacat anggota, kaunseling internet adalah lebih mudah baginya
 • Kaunseling internet ini amat sesuai bagi masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelesaian masalah., dan ramai yang memerlukan perkhidmatan seperti ini.
 • Klien yang malu atau risau bila bercakap bersemuka dengan kaunselor akan merasa lebih selesa jika ia berkomunikasi melalui komputer.

Sampson, Kolodinsky dan Greeno (1997 dalam Corey et al.  ms179) pula berpendapat seperti faedah-faedah berikut:
 • Klien di luar bandar boleh mendapat perkhidmatan kaunseling
 • Mudah bagi kaunselor untuk mengagihkan, menyiapkan dan menilai kerjarumah klien
 • Menambahbaik penyimpanan rekod klien
 • Meluaskan perkhidmatan rujukan
 • Meningkatkan fleksibiliti dalam menjadualkan pertemuan
 • Menanbah option bagi penyeliaan dan case conferencing
 • Menambahbaikan pungutan data penyelidikan.
Bagi mengurangkan risiko dan bahaya mengguna kaunseling internet Ravis (2007, dalam Corey et al, 2012 ms,179) telah memberikan cadang-cadangan berikut:
 • Sebelum menawarkan kaunseling internet, kaunselor hendaklah melengkapkan dirinya dengan kompetensi yang berkaitan dengan pendekatan kaunseling yang baru ini.
 • Carilah cara bagaimana hendak mengadaptasi/menyesuaikan kaedah-kaedah tradisional dengan kaunseling internet bagi mencapai keberkesanan perkhidmatan yang diberi.
 • Klien yang ingin mendapatkan kaunseling internet hendaklah ditapis dengan teliti.
 • Sebagai sebahagian daripada persetujuan termaklum, jelaskan kepada klien masalah-masalah dan risiko-risiko yang bakal dihadapi jika kaunseling internet ini hendak digunakan;
 • Kenali garispanduan etika yang digubal semasa memaklumkan skop perkhidmatan yang bakal anda berikan;
 • Ambil tahu akan peraturan-peraturan badan perlesenan ataupun undang-undang yang mengawal selia amalan anda.
KELEMAHAN DAN KEKURANGAN KAUNSELING ONLINE/INTERNET

 • Diagnosis yang dibuat mengkin kuran tepat kerana kaunselor tidak dapat melihat tanda-tanda non verbal seperti mana yang terdapat dalam kaunseling tradisional.
 • Kerahsiaan dan privasi tidak boleh dijamin
 • Kewajipan terapis untuk memberi perlindungan atau memberi amaran kepada pihak lain menjadi amat terbatas;
 • Klien yang suicidal, yang mengalami kerisauan atau kemurungan yang serius atau yang berada di dalam keadaan krisis mungkin tidak diberi perhatian segera yang secukupnya;
 • Anonymity membolehkan klien bawah umur menyamar sebagai orang dewasa yang mahukan rawatan;
 • Isu-isu yang berkaitan dengan pemindahan/transference dan kontra pemindahan/ countertransference sukar untuk ditangani;
 • Sukar untuk menjalinkan hubungan teraputik yang berkesan sepertimana yang dapat dilakukan di dalam terapi bersemuka tradisional;
 • Masalah psikologi yang kompleks dan yang sudah lama dialami mungkin tidak dapat dirawat dengan jayanya.

No comments:

Post a Comment

sajak MELAYU

MELAYU Melayu itu orang yang bijaksana Nakalnya bersulam jenaka Budi bahasanya tidak terkira Kurang ajarnya tetap santun J...