Wednesday, 2 September 2015

Perjanjian Ruh dengan Allah S.W.TRuh merupakan fasa hidup pertama seorang manusia sebelum lahir ke dunia. semasa di dalam fasa inilah berlakunya peristiwa yang disebut sebagai 'Abdullah' di dalam Al-quran iaitu perjanjian 'ketuhanan' antara manusia dan Allah dan sebaliknya.

Allah (a.w) berfirman: ‘Dan ingatlah ketika Tuhan kamu 


menjadikan keturunan anak-anak (yakni, keturunan) 

Adam dari punggung (i.e. tulang sulbi) mereka. Dan 

(Tuhan) mengambil penyaksian mereka ke atas diri 

mereka (dengan berfirman): ‘Bukankah Aku Tuhan 

kamu?’ Mereka (yakni, roh) menjawab: ‘Bahkan! Kami 

mempersaksikan (Yakni, kami naik saksi dan mengakui 

Engkaulah Allah (a.w), Tuhan kami).’ Supaya tiada kamu 

katakan pada hari Qiamat nanti bahawa: 'Kami tertegah 

(i.e. tertegah dari memperhambakan diri dan 

mengerjakan segala perintah dan suruhanMu)dalam 

perkara ini.' (yakni, dari mengabdikan diri kepada Allah 

(a.w) (sejajar dengan tututuan Allah (a.w)).’ [Ayat 172, 

Surah al-A’raf] 
ruh kita telah berdialog dengan Allah S.W.T dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.  setiap manusia telah disisipkan keimanan dan fitrah islam ketika di alam ruh. kita telah mengikat janji setia untuk beribadah kepadaNya, mempertuhankan Allah setelah kita dilahirkan di dunia kelak.Ya, sebagai seorang manusia, kita pernah berdepan dengan Allah dan berikrar padaNya. Namun apabila ruh ditiupkan ke dalam jasad dan kita lahir di dunia, kita lupa akan perjanjian itu. beruntunglah bagi mereka yang lahir di dalam keluarga Islam yang mengamalkan cara hidup Islam, dan berusaha mempelajari Al-Quran dan Sunnah dalam mencari cahaya hidup. Kelak,, akan menemui semula ikrar janji tersebut. bagaimana pula yang lahir dalam keluarga bukan Islam? mereka harus berusaha sendiri untuk mencari hidayahNya. berutunglah kamu jika dilahirkan sebagai seorang Islam.

Maka ingatlah wahai manusia sekalian atas perjanjian yang telah kita ikrarkan kepada Allah S.W.T.... semoga kita menjadi orang yang memenuhi janji kita. inshaallah

"orang-orang yang menyempurnakan perjanjian Allah dan tidak merosak akan ikatannya"- surah Ar-Ra'du:20

Source:  Blog cinta Mujahadah

No comments:

Post a Comment

sajak MELAYU

MELAYU Melayu itu orang yang bijaksana Nakalnya bersulam jenaka Budi bahasanya tidak terkira Kurang ajarnya tetap santun J...